Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CADIR - User s guide.

CADIR - User s guide. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedberg Carl
Ort: Linköping
Sidor: 60
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-11-09
Rapportnummer: (FOA-R--95-00164-3.6)
Nyckelord model, modelling, IR, image, signature, transmission, reflection, modell, modellering, IR, bilder, signaturer, transmission, reflection, 547351, 710
Sammanfattning Rapporten utgör en användarhandledning till programpaktet CADIR, och vänder sig till användare av detta program. CADIR är ett interaktivt program huvudsakligen avsett för generering av IR-bilder av objekt. Rapporten beskriver de kommandon som finns samt den interaktiva delen i form av menyer och dialogrutor. För att underlätta förståelsen för användningen av programmet ges ett par exempel. Vidare ges syntaxen för de filer som beskriver de objekt som skall studeras, då användaren förväntas att själv generera dess filer.
Abstract This report is a User s Guide to the program package CADIR, and is meant to be a tool for the program users. CADIR is an interactive program mainly used to generate IR-images of objects. The report describes the program commands, and the interactive part of the program with menus and dialog boxes. A couple of exemples are given to make it easier to understand the use of the program. The syntax for the files describing the objects is also given, so that hopefully the users themselves could generate these files.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182