Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An introduction to the physical processes involved in an electrothermal gun.

An introduction to the physical processes involved in an electrothermal gun. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlson Magnus
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-10-13
Rapportnummer: (FOA-R--95-00167-2.1)
Nyckelord Elektrotermisk kanon, Stationära förhållanden, Plasma båge och Kretsekvationen
Sammanfattning Vid Försvarets Forskningsanstalts provområde ute i Grindsjön har en finkalibrig Elektrotermisk Kanon utvecklats och byggts. Denna rapport har skrivits för att försöka förstå och förklara de fysikaliska processer som är dominanta i en sådan kanon. Huvuddelen av texten behandlar den genererade plasmabågen och dess växelverkan med de omgivande väggarna. Flera av de vanligaste modellerna, däribland en modell för de stationära förhållandena, redovisas i texten. I det sista kapitlet redovisas några experimentella resultat. Som exempel kan nämnas att den högsta hastigheten som uppmätts för en 54 mg projektil är 1840 m/s. Högsta verkningsgraden för samma sorts projektil är 6,4%.
Abstract At the Grindsjön ground of the National Defence Research Establishment a small caliber electrothermal particle accelerator has been developed. This text has been written in an attempt to explain the physical processes ocurring in such a gun. The main part of this concerns the plasma arc and its interaction with its surroundings. Several theoretical models are described, including steady state relations for the system. In the last chapter some experimental results are presented. The maximum velocity and the highest efficiency obtained so far is 1840 m/s and 6.4%, respectively, for a 54 mg projectile.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182