Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Signal detection - a model based approach

Signal detection - a model based approach Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjögren Rickard, Nedgård Ingvar
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-06-06
Rapportnummer: (FOA-R--95-00169-2.2)
Nyckelord Signaldetektering, Modellbaserad detektering, Magnetisk dipol
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att undersöka effektiviteten hos en specifik metod för att detektera t ex en ubåt. Den detektor som används i denna metod är MGLR-detektorn (modified generalized likelihood ratio detektorn), som först föreslogs och analyserades av Porat och Friedlander. MGLR-detektorn är beroende av vilken signalmodell som används. Vi har gjort en datorsimuleringsstudie som innefattar ett antal olika modeller, vilka alla är relevanta vid ubåtsdetektering. En av dessa är det simulerade statiska magnetiska fält som genereras av en rörlig magnetisk dipol, och en annan modell beskriver en signal av transient natur, som kan uppträda i en hydroakustisk tillämpning. Studien visar att MGLR har klart högre prestanda än den klassiska energidetektorn. Rapporten innehåller också förslag på två andra detektorer, som kan vara att föredra i en adaptiv tillämpning. Dessa är MAPGLR- (maximum a posteriori probability GLR) och MIXGLR-detektorn, varav den senare introduceras här för första gången.
Abstract The purpose of this report is to investigate the effectiveness of a specific method for detection of e.g. a submarine. The detector used in this method is the MGLR detector (modified generalized ratio detector), first proposed and analysed by Porat and Friedlander. The MGLR detector depends on the signal model chosen. We have made a computer simulation study involving a number of different models, all relevant in a submarine detection application. Among them are the simulated static magnetic field generated by moving magnetic dipole, and also a signal of a transient nature likely to occur in a hydroacoustic application. The study shows that the MGLR well outperforms the classical energy detector. Also included are the proposal of two other detectors, which could be preferred in an adaptive application. These are the MAPGLR (maximum a posteriori probability GLR) and the MIXGLR detectors, whereof the latter is introduced here for the first time.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182