Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Avståndsindikering av B- och C-stridsmedel : utvecklingstrender, taktiska möjligheter och samordningsvinster.

Avståndsindikering av B- och C-stridsmedel : utvecklingstrender, taktiska möjligheter och samordningsvinster. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olofsson Göran
Ort: Umeå
Sidor: 16
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-01-01
Rapportnummer: (FOA-R--95-00170-4.6)
Nyckelord Avståndsindikering, LIDAR, IR, C-stridsmedel, B-stridsmedel, FLIR, IRV, remote detection, stand-off detection, CWA, BWA
Sammanfattning FOA har på uppdrag av Försvarets Materielverk genomfört en litteraturstudie av metoder för att på avstånd indikera B- och C-stridsmedel. Uppdraget har, förutom studiet av existerande metoder, materiel och utvecklingstrender även inneburit studier av angränsande civila och militära verksamheter där möjligheter till samordning finns. Trots att det, åtminstone sedan 1960-talet, funnits teknik för att på avstånd analysera föroreningar och mäta partiklar i atmosfären, har inte indikeringsutrustning som bygger på denna teknik börjat anskaffas förrän 1980- och 1990-talet. På samma sätt har det på den civila marknaden under samma tid utvecklats enstaka system, men fortfarande karakteriseras den civila marknaden av enstaka "skräddarsydda" mer forskningsmässiga system, eller system för laboratorieändmål som modifieras för användning på avstånd och i fält. När det gäller militära indikeringssystem karakteriseras utvecklingen för närvarande av att systemen utvecklas för att arbeta från mobila plattformar som spaningsfordon, helikoptrar och obemannade flygande farkoster (UAV). Andra tydliga trender är satsningen på system för indikering av B-stridsmedel, behoven för bevakning av "ickespridning" (rustningskontroll) av B- och C-stridsmedel samt ökade möjligheter att indikera kontaminerade ytor, som mark eller materiel, på kortare (någon meter) eller längre avstånd (upp till några km).
Abstract This report is the result of a study over methods and technology for remote or stand-off detection of chemical and biological agents. A litterature survey of existing equipment as well as trends in military development and civilian research projects withy related topics was made. Technology for remote detection and analysis of chemical compounds in the atmosphere has been available since the 1960s. Procurement of stand-off detection equipment did however not start until the mid 80s. The civilian market is characterized by "a few of a kind" types of systems, mostly for research purposes. Equipment for laboratory use is sometimes modified for use in the field. Equipment for stand-off detection of chemical or biological warfare agents is today developed to be used on mobile platforms such as reconnaissance vehicles, i.e. APCs, rotary with aircraft and UAVs. Other trends are development for counterproliferation purposes and increased possibilities to detect contaminated surfaces on ground or on materiel on short or medium range.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182