Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bakgrund och målsättning för aktivitet datakompression.

Bakgrund och målsättning för aktivitet datakompression. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kaijser Thomas
Ort: Linköping
Sidor: 16
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-11-09
Rapportnummer: (FOA-R--95-00171-3.5)
Nyckelord datakompression, bildkodning, bildöverföring, source coding, image coding, image transmission, 547500, 730
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att för en bred läsekrets ge en bakgrund till och en programförklaring för aktiviteten datakompression inom projektet datakommunikationsnät. Sammanfattnigsvis kan sägas att planen är att rikta verksamheten mot i första hand bildkompression såväl avseende rörliga bilder som stillbilder. Motiveringen för detta är att för många tillämpningar redundansen i bilder ofta är mycket stor, varför hög kompressionsgrad kan erhållas.
Abstract The purpose of this report is to give some background information and to present future plans for the activity data compression, a subproject within the project data communications nets, to a broader group of readers. In brief, the conclusions are to direct the activities first of all towards image compression, both for still images as for motion images. The reason for this is that for many applications the redundancy in images is quite large which implies that one can obtain a high degree of compression.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182