Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Automatisk generering av grafiskt användargränssnitt till kommandostyrda dataanalyssystemet CANTOR m h a TeleUSE.

Automatisk generering av grafiskt användargränssnitt till kommandostyrda dataanalyssystemet CANTOR m h a TeleUSE. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mojtahed Vahid, Moradi Farshad
Ort: Linköping
Sidor: 113
Utgivningsår: 1998
Publiceringsdatum: 1998-07-20
Rapportnummer: (FOA-R--95-00172-3.4)
Nyckelord UIMS, TeleUSE, OSF/Motif, Cantor, graphical user interface, command-based language, automatic generation, kommandostyrda system, automatisk generering, grafiskt användargränssnitt, 73
Sammanfattning Vi har undersökt möjligheterna att använda TeleUSE för att realisera ett användargränssnitt för datanalyssystemet Cantor. Med hjälp av gränssnittsverktyget TeleUSE försåg vi Vantorsystemet med en prototyp av ett visuellt användargränssnitt fär att prova vår metodansats. Med hjälp av dessa nyvunna kunsakper undersökte vi möjligheterna att automatiskt gernerera användargränssnitt till kommandobaserade program som Cantor. Denna del av arbetet avslutade vi med att utvärdera det automatiska förfarandet för att kunna bedöma om det är ett rationellt arbetssätt för att skapa grafiska avändargränssnitt.
Abstract We have investigated the possibility of using TeleUSE as a means of developing a graphical user interface for Cantor, a data anaysis system based on the relational model. We have also provided Cantor with a prototype of a graphical user interface in order to verify our theoretical results. In a second phase of our studies we investigated the possibility of atomatically generating a graphical user interface for a command based program like CANTOR. We have concluded our research by evaluationg the rationality of the automation procedure.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182