Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Integration av försvarsindustriella förvärv - erfarenheter från Västeuropa.

Integration av försvarsindustriella förvärv - erfarenheter från Västeuropa. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bäcklund Karin, Sandström Madelene
Ort: Stockholm
Sidor: 112
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-01-29
Rapportnummer: (FOA-R--95-00189-1.3)
Nyckelord armaments agency, försvarsindustri, försvarsindustriellt samarbete, försvarsmateriel, förvärv, joint ventures, kompatibla materielsystem, marknadskoncentration, materielhomogenisering, materielutveckling, nationella champions, systemutveckling, västeuropeiska standards, FIND-projektet
Sammanfattning I rapporten återges information om integrationen av fem företagsförvärv inom den västeuropeiska försvarselektronikindustrin. Studien analyserar vilka konsekvenser förvärvet och integrationen i den nye ägarens verksamhet fått för målföretaget. Framförallt om verksamhetens inriktning påverkats, om de ekonomiska förutsättningarna blivit bättre, hur man hanterat fördelningen av forskningskompetens mellan enheterna samt i vilken mån rationaliseringar förekommit och om affärsområdesansvar tillfallit förvärvet. Olika former av förvärv är representerade i studien varför det även är möjligt att jämföra olika former av konsekvenser. Framförallt är studien baserad på information från och om företag men försvarsmyndigheternas syn på förvärv finns också representerad. Rapporten syftar till att ge svensk försvarsmyndighet en nyanserad bild av konsekvenserna av internationellt ägarinslag i försvarsindustrin. Integrationens utveckling sätts även in i den fortsatta omstruktureringen av den västeuropeiska försvarsindustrin.
Abstract This report presents information about the integration process of five acquired companies into the West European defence industry. In the study, the consequences of the acquisition and the in tegration into the new parent company is analyzed. The analysis is particularly focused on weather the core business of the target company has been reduced, the possibilities for investments and the spread of R & D among the business units, but also the acquired companies position in the business units. The acquisitions studied represent different characteristics making it possible to compare the consequences. The report is mainly based on information from and about the companies. However, the views of the Defence Ministries in the countries involved are also represented. The purpose is to give the Swedish defence authorities a broader picture of what happens when foreign companies are investing in national defence industry. The integration is not an isolated process. That is why we also discuss the environment, i.e. the continued restructuring of the West European defence industry.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182