Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Digitala radiosystems känslighet för oavsiktlig elektromagnetisk emission.

Digitala radiosystems känslighet för oavsiktlig elektromagnetisk emission. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stenumgaard Peter
Ort: Linköping
Sidor: 47
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-03-23
Rapportnummer: (FOA-R--95-00193-3.5)
Nyckelord telekonflikt, störning, digitala radiosystem, elektromagnetisk emission, samlokalisering, interoperability analysis, intersystem compatibility, radiated emission, electromagnetic interference, digital radio systems, colocated equipment, EN 55022, 720, 537012
Sammanfattning Ett radiosystem som placeras i en systemplattform tillsammans med andra elektriska utrustningar, kommer att utsättas för elektromagnetisk emission från dessa. Det är viktigt att plattformens egenemission inte påverkar radioprestanda genom att exempelvis ta kapacitet från signalskyddet. En modell/metodik för att kunna översätta emissionskrav på samlokaliserad utrustning till konsekvenser för ett radiossystem behövs, så att man dels kan ställa erforderliga krav på tillåten egenemission, dels kan bedöma konsekvenserna av befintliga emissionsnivåer i en plattform. I denna rapport undersöks möjligheten att finna en modell/metodik som kan användas för ändamålet. Syftet är att en sådan modell skall kunna integreras i en generell metodik för kravsättning vid konstruktion av systemplattformar. Studien görs övergripande i syfte att lokalisera svårigheterna och begränsningarna samt att reda ut vilka delproblem som måste undersökas noggrannare i en fortsättning av projektet. En första ansats till modell presenteras där bitfelssannolikheten för en fixfrekvens- och ett frekvenshoppsystem redovisas vid samlokalisering med utrustning som uppfyller dels ett kommersiellt, dels ett hårdare militärt emissionskrav.Modellen ger en signifikant höjning av bitfelssannolikheten då samlokaliseringsavståndet till en utrustning som uppfyller det europeiska kravet EN 55022, klass A, för kommersiell utrustning, understiger 100 m. Studien visar att egenemission kan ha stor påverkan på smygegenskaperna för ett digitalt radiosystem.
Abstract If a radio system is colocated with other electrical equipment, the radio receiver will be exposed to electromagnetic emission from such equipment. To garantee good conditions for communication, it is of great importance that the undesired radiation from the whole system itself does not affect the performance of the radio receiver by for instance taking capacity from the electronic protection. It is therefore important that one already in the design phase of a system is able to estimate the impact of undesired interference, from colocated equipment, on the radio system. In this report, the possibility to find a methodology to transfer radiated emission requirements into performance of a colocated digital radio system is investigated. A proposed methodology to derive the Bit Error Probability (BEP) for a digital radio receiver with a colocated unintentional interference source is presented, together with an overview of the difficulties involved in these kinds of estimations. The results show that emission from undesired sources can cause degradation of the electronic protection in digital radio receivers. Colocation with, for instance, commercial equipment which satisfies EN 55022 Class A, can cause substantial degradation of the electronic protection at separation distances up to 100 meter. This study shows that undesired radiated emission seriously can affect the stealth performance of digital radio system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182