Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Polarisationseffekter i IR-området. En förstudie.

Polarisationseffekter i IR-området. En förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Forssell Göran
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-12-21
Rapportnummer: (FOA-R--95-00194-3.1)
Nyckelord polarization, infrared, IR sensors, camoflage, polarisation, infraröd, IR-sensorer, signaturanpassning
Sammanfattning Rapporten visar att utnyttjande av polarisation, ökar kontrasten i bildalstrande sensorer, vilket gör spaningssensorer, övervakningssensorer och varnare effektivare. Detta leder till att upptäckts-, klassificerings-, och identifieringshotet från IR-sensorer ökar. Mätningar inom IR-området har visat att kontrastförbättringen kan bli 50%. De nu existerande bildalstrande sensorerna är inte konstruerade för polarisationsmätningar. Med dessa måste en polarisator placeras framför eller i strålgången och sedan vridas för att optimera kontrasten. Mätningar kan dock ske under kontrollerade förhållanden i laboratorium eller i fält, i avsikt att öka kunskaperna om polarisationseffekter. Om man vill använda polarisationseffekter operativt, är det nödvändigt att kunna mäta polariserad strålning samtidigt i olika riktningar, vilket innebär att nya typer av sensorer måste utvecklas. Om polarisationseffekterna skulle kunna användas operativt skulle konsekvenserna bli stora. Polarisationsegenskaperna måste då beaktas vid signaturanpassning av vår egen materiel. Mitt förslag i denna studie är: 1. Fortsatt forskning om polarisationseffekter vid både användning av IR-sensorer, och utveckling av material för signaturanpassning. Därmed kan kunskapen ökas om polarisationseffekter för naturliga och artificiella mål och bakgrunder. 2. Utveckling av sensorer som samtidigt kan mäta strålning i olika polarisationsriktningar.
Abstract This study shows that the exploitation of polarization increases the contrast in imaging sensors, and makes reconnaissance and surveillance sensors and warners more efficient. That means that the sensors will increase their ability for recognition, classification and detection. Measurements have shown that within the IR region, the contrast improvement can be as much as 50%. However the imaging sensors of today are not designed for polarization measurements. A polarizer has to be placed in front of the camera or in the optical path and then manually rotated, so as to measure the polarization components in different directions. It is possible to perform controlled laboratory and field measurements, in order to increase knowledge about polarization effects. If we wish to make use of the polarization effect it is necessary to measure polarized radiation in different directions at the same time. This means that new types of sensors have to be developed. If polarization effects could be used operationally, it would be of great consequence. Among other things, the polarization effects must be considered in camouflage work. My recommendations for further work are as follows: 1. Continue research on polarization effects when using IR-sensors and when developing material for camouflage. This means that our knowledge will increase about polarization effects concerning natural and man made targets and backgrounds. 2. Development of sensors which simultaneously can measure radiation in different directions of polarization.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182