Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att skiljas åt - Beskrivning och dokumentation av FOA:s personalavveckling under budgetåret 94/95.

Att skiljas åt - Beskrivning och dokumentation av FOA:s personalavveckling under budgetåret 94/95. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kocken Kerstin
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-01-05
Rapportnummer: (FOA-R--95-00200-8.0)
Nyckelord personnel reduction, notice of dismissal, staff administration, personalnedskärning, uppsägning, personalarbete
Sammanfattning På grund av förändrade externa och interna ekonomiska styrformer har FOA under budgetåret 94/95 tvingats minska sin personal med drygt 100 personer, varav 55 blev uppsagda på grund av arbetsbrist. Rapporten skildrar ett års arbete med personalavveckling. Den innehåller de erfarenheter, som blev styrande för FOA:s avvecklingspolicy, och beskriver därefter verksamheten inom FOA:s särskilda organisationsenhet STEP för att genomföra policyn ram till september -95. Rapporten gör inte anspråk på att vara en objektiv redogörelse för hela processen. Den är en personlig redovisning baserad på egna intryck och erfarenheter. Förhoppningsvis kan rapporten ge upphov till ideer och diskussioner bland dem som står inför den svåra uppgiften att lotsa medarbetare ut till något nytt. (STEP=STrategisk EgenPlanering)
Abstract Due to changed external and internal economic control principles, FOA was compelled to reduce staff in the fiscal year 94/95 by more than 100 persons, 55 of whom were given notice of dismissal. The report gives an account of one year´s work with personnel reduction. It describes the experience that become governing for FOA staff reduction policy. There is also a detailed accunt of the work carried out within the special FOA unit nmed STEP and the accomplishments made until September -95. The report does not claim to be unbiassed or to cover the whole process. The document is based on personal impressions and experiences. Hopefully, this report may offer ideas and start discussions among those facing the difficult task of guiding collegues out to something new. (FOA = National Defence Research Establishment in Sweden) (STEP=STrategic individual Planning)

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182