Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Enhanced radar imaging and target recognition with two-dimensional array signal processing. (Project: Evaluation of ECCM performance in radar seekers.)

Enhanced radar imaging and target recognition with two-dimensional array signal processing. (Project: Evaluation of ECCM performance in radar seekers.) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Grubeck Hans
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-03-26
Rapportnummer: (FOA-R--95-00209-3.3)
Nyckelord radaravbildning, målareaberäkning, måligenkänning, tvådimensionell gruppantenn, ISAR, radar, radar imaging, target recognition, two-dimensional array signal processing, 360, 543383
Sammanfattning Denna rapport behandlar en teori för att lokalisera upp till två dominerande reflektionscentra inom varje upplösningselement i avståndsled hos ett radarmål. De radardata som krävs består av frekvenssvaret, rumsderivator av frekvenssvaret och andra ordningens rumsderivator av frekvenssvaret för endast en aspektvinkel till målet. Dessa data kan erhållas genom att använda en tvådimensionell gruppantenn. Metoden ger en god representation av reflektivitetsfördelningen hos målet i tre dimensioner, om det som mest finns två dominerande reflektivitetscentra i varje upplösningselement i avståndsled. Insamlingen av radardata är enkel att utföra och signalbehandlingen är överkomlig. En viktig tillämpning är måligenkänning, där målets reflektivitetsfördelning identifieras i tre dimensioner. Jämfört med avståndsprofiler är denna metod mindre känslig för förändringar i aspektvinkel och målfiguration, t ex en förändring i beväpning. En annan tillämpning är tredimensionell radaravbildning, där antalet mätdata och den omfattande signalbehandlingen blir avsevärt reducerade. Denna teori kan också överföras till andra tillämpningar, t ex sonar.
Abstract This report covers the theory for locating up to two dominating reflectivity centres in each range cell of a radar target. The required radar data consist of the frequency response, the space derivative of the frequency response and the second space derivative of the frequency response for only one aspect angle to the target. This data can be obtained using a two-dimensional array antenna. The method produces a good representation of the target reflectivity distribution in three dimensions, if there are at most two dominating reflectivity centres in each range cell. Measuring the required data is easy and the signal processing involved is quite manageable. An important application is target recognition, where the target reflectivity distribution is identified in three dimensions. Compared to range profiling, this method is less sensitive to changes in aspect angle and target configuration, e.g. a change in armament. Another application is three-dimensional radar imaging, where the data collection and the signal processing are considerably reduced. This theory could also be transferred to other applications, e.g. sonar.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182