Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Digitalt modulerade störningars påverkan på digitala radiosystem. (Projekt: Telekonflikt.)

Digitalt modulerade störningars påverkan på digitala radiosystem. (Projekt: Telekonflikt.) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wiklundh Kia
Ort: Linköping
Sidor: 52
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-03-26
Rapportnummer: (FOA-R--95-00214-3.5)
Nyckelord BPSK, QPSK, MSK, digitalt modulerade störningar, oavsiktliga störningar, interferens, kanalkapacitet, chochannel interference, channel capacity, 720, 547513
Sammanfattning Det kan uppstå problem om digitalt modulerade signaler oavsiktligt tar sig in i mottagaren via antennen. Syftet med rapporten är att bestämma det digitala raiosystemets försämrade prestanda då en interfererande signal tillsammans med ett bakgrundsbrus förvränger den för mottagaren önskade signalen. Den störande sinalen antas vara modulerad på samma sätt och ligga på samma bärfrekvens som den önskade signalen. Efter en inledande litteraturstudie studeras speciellt BPSK (Binary Phase Shift Keying)-, QPSK (QuadriPhase Shift Keying)- och MSK (Minimum Shift Keing)-system och kurvor över symbolfelssannolikheten beroende av signal-brusförhållandet och signal-interferensförhållandet för de olika systemen ges. Även ett kodat system behandlas och det visas hur en möjlig kodningsvinst kan uppskattas. Om interferensen approximeras med vitt Gaussiskt brus med samma effekt som interferensen fås en överskattning av symbolfelssannolikheten. Då det kodade systemet studeras konstateras att mjuk avkodning klarar en modulerad, interfererande signal bättre än vad hård avkodning gör.
Abstract Problems arise when a digital modulated signal unintentionally gets through the antenna into the receiver. The purpose of the report is to study the impact of a digital modulated chochannel interference together with white Gaussian noise on digital radio systems. The interfering signal is assumed to be modulated in the same way as the desired signal at the receiver. To begin with, a study of BPSK (Binary Phase Shift Keying)-, QPSK (QuadriPhase Shift Keying)- and MSK (Minimum Shift Keying)-systems is made and the dependence of the error probability on signal-to-noise-ratio and signal-to-interference-ratio is investigated. A coded system is treated and it is shown in the report how a coding gain can be estimated. An approximaion with white Gaussian noise equal in power as the interfering signal will result in an overestimation of the error probability. When the coded system is considered, it is demonstrated that soft decoding manages to deal with a modulated interfering signal much better than what hard decoding does.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182