Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Målföljning genom fusion av data från radar och IR-sensor.

Målföljning genom fusion av data från radar och IR-sensor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Patrik
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-05-09
Rapportnummer: (FOA-R--96-00210-3.4)
Nyckelord tracking, data fusion, Kalman filter, radar, IRST, Kalmanfilter, datafusion, målföljning
Sammanfattning I examensarbetet studeras hur man kan använda en IR-sensor för att stötta en målföljare baserad på radar. Avsikten är att minimera användningen av radar. Grundproblemet är att avgöra när radarn måste användas. En viktig parameter är målföljarens osäkerhet, särskilt i avståndsled. De frekventa och säkra bäringsmätningarna från IR-sensorn ger en reduktion av osäkerheten också i avståndsled. För målföljningen används det utökade Kalmanfiltret (EKF) vars kovariansmatris är ett bra mått på osäkerhet. En annan viktig detalj är manöverdetektion. En manöver medför att målets taktiska betydelse ändras och kan bli viktigare att följa. Dessutom medför en manöver normalt att ett filter som baseras på rakbana inte fungerar särskilt bra. Datafusion med radar och IRST möjliggör en effektiv manöverdetektion som i sin tur skapar möjligheter till adaptiv filtrering.
Abstract This report treats the problem how to use an IR sensor to aid the radar in target tracking, aiming to minimize the use of radar. The main problem is to decide when to use the radar. An important factor is how inaccurate the tracking system is, especially in range. This inaccuracy is reduced, in range also, by the frequent and accurate bearing measurements from the IR sensor. the covariance matrix of the Extended Kalman Filter (EKF), which is used as trcking algorithm in this report, is a good measure of tracking inaccuracy. Another important issue is manuever detection since a maneuver might change tactical importance of the target. Furhermore an unmodelled maneuver will in general degrade the performance of the EKF. Datafusion with radar and IR sensor improves manuever detection efficiency and theereby also improves the adaptive capabilities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182