Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förbandssimulering för luftvärn. Slutrapport

Förbandssimulering för luftvärn. Slutrapport Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jahnberg Svante
Ort: Stockholm
Sidor: 9
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-01-18
Rapportnummer: (FOA-R--96-00213-2.5)
Nyckelord Simulering, Modell, Luftvärn, Flygattack
Sammanfattning Projektet Förbandssimulering (FBSIM), som genomfördes inom programmet för industriell utveckling inom informationsteknologiområdet (IT4), resulterade i en generell simuleringsmodell för simulering av vapensystem på förbandsnivå, samt en implementering av modellen i form av programvara skriven i Ada. Denna rapport redovisar en fortsättning på projektet, FBSIM/Lv, med syftet att utgående från FBSIM ta fram ett programsystem för tillämpningen luftvärn anpassad till de behov av studieunderlag Arméns Luftvärnscentrum har presenterat. I rapporten redovisas översiktligt hur projektet genomförts, dess mål och resultat. Projektet har genomförts av samma deltagare som utvecklade FBSIM, dvs Bofors AB, Ericsson Microwave Systems AB, FFV Aerotech AB, Saab Dynamics AB, FOA och S&T Datakonsulter AB. Projektet har genomförts på uppdrag av FMV.
Abstract The project "FBSIM" was a part of the national IT program for industrial development (IT4). The result from this project was a general model for simulation of military units and weapon systems, and an implementation of this model as software written in Ada. This report presents the result from a new project, "FBSIM/Lv". Starting from the FBSIM software system for a specific application, air defence, is developed. The simulation software is adapted to the study needs of the Army Air Defence Centre. The report gives a general description of the project, its goal and result. The partipants of the project are Bofors AB, Ericsson Microwave Systems AB, FFV Aerotech AB, Saab Dynamics AB, FOA and S&T Datakonsulter AB. The project was commissioned by the Defence Material Administration (FMV).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182