Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Frankrikes kärnvapenprov.

Frankrikes kärnvapenprov. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Arbman Gunnar, Danielson Göran, De Geer Lars-Erik, Larsson Tor, Persson Gunnar, Prawitz Jan, Strömberg Lars-Göran, Wigg Lars, Zetterström Hans-Olov
Ort: Umeå
Sidor: 62
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-02-09
Rapportnummer: (FOA-R--96-00221-4.1)
Nyckelord Frankrike, kärnvapen, kärnvapenprov, Mururoa, France, nuclear weapons, nuclear testing
Sammanfattning Rapporten behandlar först några ��vergripande aspekter på det franska kärnvapeninnehavet. Därefter diskuteras olika skäl till att prova kärnvapen och tekniska synpunkter på underjordiska provexplosioner. Efter en översikt av den franska provverksamheten och en beskrivning av provområdet i Stilla Have, inklusive de geologiska förhållandena där, avslutas rapporten med en sammanfattning av de miljö- och hälsorisker de nuvarande proven skulle kunna medföra. Dessa risker är mycket obetydliga.
Abstract The report first addresses some general aspects of the French possession of nuclear weapons. There follows a review of different purposes of nuclear test explosions, as well as a technical discussion of underground nuclear explosions. After an overview of the French test programme and a description of the Pacific test site, including its geological conditions, the report finally summarizes the environmental and medical effects associated with the current test series. These effects must be regarded as negligible.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182