Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Thin polymer and phospholipid films for biosensors: characterisation with gravimetric, electrochemical and optical methods. (Doktorsavhandling)

Thin polymer and phospholipid films for biosensors: characterisation with gravimetric, electrochemical and optical methods. (Doktorsavhandling) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tjärnhage Torbjörn
Ort: Umeå
Sidor: 52
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-03-22
Rapportnummer: (FOA-R--96-00224-4.6)
Nyckelord Polymerfilmer, Nafion, Poly(4-vinylpyridine), fosfolipidfilmer, kvartskristallmikrovåg, elektrokemi, ellipsometri, biosensorer, polymer films, Nafion, phospholipid films, quartz crystal microbalance, electrochemistry, ellipsometry, biosensors, QCM
Sammanfattning När man tillverkar biosensorer äar det oftast nödvändigt att inkorporera de biomolekyler man använder i en tunn film närmast signalomvandlarytan. I denna avhandling studeras två typer av sådana filmer mned avseende på några av deras grundläggande egenskaper, avgörande för biosensortillämpningar. Den första typen tillverkades genom elektrostatisk inbindning av laddade elektroaktiva övergångsmetallskomplex i hydrofila jonbytespolymerer. Den andra typen av filmer som studerats är tunna lipidfilmer, tillverkade från liposomer med en sammansättning av naturligt förekommande lipider. (En mer utförlig sammanfattning finns i rapporten, sid 3.)
Abstract The successful fabrication of biosensors often necessitates that the biomolecules employed are incorporated into a thin film attached to the transducer surface. In this thesis, two types of such films were examined with respect to some fundamental properties that are essential for biosensor applications. The first type was formed by electrostatic binding of charged electroactive transition metal complexes into hydrophilic ion exchange polymers (loaded ionomers). The second type of films studies comprised thin phospholipid layers, prepared from liposomes composed of mixtures of naturally occuring amphiphiles. (A more extensive abstract is available in the report page 3.)

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182