Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fasettbaserad fysikalisk optik för radarmålberäkningar på stora komplexa objekt.

Fasettbaserad fysikalisk optik för radarmålberäkningar på stora komplexa objekt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandström Sven-Erik
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-03-23
Rapportnummer: (FOA-R--96-00225-3.2)
Nyckelord fasett, fysikalisk optik, stora komplexa mål, kantdiffraktion, facet, physical optics, large complex targets, edge diffraction, 340, 543254
Sammanfattning Ett objekts smygegenskaper bestäms till stor del av dess radarmålyta och det är därför viktigt att denna kan beräknas så noggrant som möjligt. Datorprogrammet FOPOL utvärderas vad gäller prestanda för stora komplexa radarmål. Det visar sig att det finns begränsningar för både storleken och komplexiteten. En korrektion som förbättrar prestanda för komplexa geometrier har konstruerats och byggts in i programmet. Rapporten innehåller även en genomgång av litteraturen för kantdiffraktion och några relevanta små program. I första hand riktar sig denna rapport till läsare sm vill orientera sig om de beräkningstekniska frågor som väcks vid behandling av stora komplexa mål.
Abstract The stealth properties of an object are to a large extent determined by its radar cross section. Accurate computation of this entity is therefore important. The computer program FOPOL is evaluated with respect to its performance for large complex targets. The program is found to have limitations both regarding the size and the complexity of the target. A correction that improves the performance for complex geometries is devised and built into the program. The report also contains a review of the literature on edge diffraction and some relevant scripts. Primarily, this report is intended for a readership that seeks an overview of the numerical treatment of large complex targets.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182