Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simuleringsmodell för studie av antitorped-torped.

Simuleringsmodell för studie av antitorped-torped. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hall Gösta, Sundelin John
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-07-07
Rapportnummer: (FOA-R--96-00226-313,2.5)
Nyckelord antitorpedtorped, ubåt, torped, utskjutning, målsökare, bomavstånd
Sammanfattning Modellen simulerar 3-dimensionellt en antitorped-torped som avfyras från en ubåt mot en anfallande torped. Programmet är skrivet i SIMNON för WINDOWS. Ubåten simuleras som en punkt med en hastighetsvektor. Anfallande torped simuleras som en punkt med hastighetsvektor samt valbar styrprincip (hundkurva eller syftbäring). Antitorped-torpeden simuleras med målsökare, styrautomat och hydrodynamik i separata programblock som är utbytbara. Utskjutning av antitorped kan göras från torpedtub i ubåtens nos, från fast tvärsriktad lavett eller från horisontellt vridbar lavett. Styrningen kan väljas vara av "diskretiserad" syftbäringsprincip eller hundkurva med integrerande framförhållning. En enkel modell av målsökarens vinkelbrus kan medtagas i simuleringen. Modellen kan användas för översiktliga studier av konceptet antitorped-torped. Man kan t ex studera banor och bomavstånd från olika attackfall, manöverförmåga, styrmetod eller målvinkelbrus.
Abstract The model simulates 3 bodies in a 3 dimensional space, i.e. an antitorpedo-torpedo which is launched from a sub-marine against an incoming torpedo. The submarine is simulated as a body with a velocity vector.The attacking torpedo is simulated as a body with velocity vector and a kinematic guidance system (Pursuit Guidance or Proportional Navigation). The antitorpedo-torpedo is simulated as a dynamic system, with acoustic target seeker, guidance and control system, and hydrodynamics. The antitorpedo-torpedo can be launched either from a normal bow torpedo tube, from a side mounted tube or from a rotateable mounting carriage. The guidance can be chosen as normal Pursuit Guidance or as a kind of Proportional Navigation based upon the discrete target angle measurements. A simple model for noise in the seeker angular measurements can be used. The model can be used for early feasibility studies, e.g. studying trajectories and miss distance for different attack cases, manaeuver capability, guidance method and angular noise.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182