Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Automatic target tracking in infrared images.

Automatic target tracking in infrared images. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lauberts Andris
Ort: Linköping
Sidor: 12
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-05-09
Rapportnummer: (FOA-R--96-00227-3.4)
Nyckelord tracking, infrared, correlation, fill factor, resolution, följning, infraröd korrelation, fillfaktor, upplösning, 543366
Sammanfattning Denna rapport beskriver en metod för att följa ett rörligt mål i en digital bildsekvens tagen med en CCD kamera i infrarött ljus. Målföljningsalgoritmen byger på korrelation mellan periodiskt återkommande bilder av ett mål som har liten vinkelutsträckning och rör sig med relativt liten tvärshastighet. På grund av en centrumvägd pixelkänslighet synes målet röra sig ryckvis med en kvasiperiodisk avvikelse från en jämn rörelse beroende på tiden för en helpixelförflyttning i endera koordinaten. En sakta föränderlig bild av samma objekt återkommer med vissa tidsintervall bestämt av objektets hastighet. Detta möjliggör en högre upplösning av objektbilden räknat på ett större antal ojämnt fördelade mätpunkter från ett rörligt mål.
Abstract This report describes a method for tracking a target in CCD image sequence with detector elements sensitive to infrared radiation. The tracking algorithm correlates periodically recurrent images of a relatively slowly moving target of small angular extension. Due to a centrally weighted pixel sensitivity the target seeingly deviates from a smooth motion, with a complex period depending on the time taken to completely traverse a pixel in either coordinate. A slowly changing picture of the object reappears at certain time intervals as a function of target speed and direction of motion. This provides the possibility to enhance the image resolution of the target based on a greater number of unevenly spaced data points from the moving object.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182