Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En studie i olika metoder att komprimera höjddata och att skapa topografiska kartor

En studie i olika metoder att komprimera höjddata och att skapa topografiska kartor Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berthold Max
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-03-07
Rapportnummer: (FOA-R--96-00228-2.5)
Nyckelord Bitkarta, Entropi, Komprimering, Ytmodeller, Rasterdatabas
Sammanfattning Rapporten redovisar ett examensarbete utfört på luftvärnssimulatorn SILVIA, och omfattar komprimering av digitala kartor och presentation av höjdinformation på en datorskärm. Komprimeringsavsnittet inleds med teori om datakomprimering samt en redovisning av olika komprimeringsalgoritmer. Därefter presenteras komprimeringsresultaten för de områden i Sverige som ingått i komprimeringstesterna. Höjddata ligger lagrade i en 50 meters rasterdatabas som är framtagen av Lantmäteriverket. Visualiseringsavsnittet behandlar belysningsmodeller, färgval, olika metoder för ytpresentation samt skalningsproblem. Rapporten avslutas med ett förslag på en kombination av komprimeringsalgoritmer och en ytmodell, till ett program som genererar en bitkarta och ritar denna på skärmen.
Abstract This report discusses the compression of digital maps and the visalization of height information on displays. Different encoding algorithms are presented and explained. The compression ratio for different algorithms over a few chosen areas of Sweden are olso presented. The hieght information is stored in a data base with a spatial resolution of 50 meters. The visualization section comprises illumination models, a discussion on choice of colours, different aspects of surface models and scale problems. The last section of the report contains a C-program which uses a Digital Terrain Model for height visualization and a combination of relative encoding, Run-Length encoding and a Lempel-Ziv code for compression.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182