Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FBSIM/Lv. Användarhandledning och referensmanual för SUN Sparc arbetsstation

FBSIM/Lv. Användarhandledning och referensmanual för SUN Sparc arbetsstation Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Mats (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 112
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-05-15
Rapportnummer: (FOA-R--96-00232-2.5)
Nyckelord Simulering, Modell, Luftvärn, Flygattack
Sammanfattning FBSIM/Lv är ett programsystem för studier av duellsituationen mellan luftvärn och attackflyg anpassat till de behov som Arméns Luftvärnscentrum presenterat. FBSIM/Lv, har utvecklats på uppdrag av FMV och är en vidareutveckling av förbandssimuleringssystemet FBSIM som färdigställdes i maj 1994. Grundversionen av förbandssimuleringsprogrammet FBSIM med tillhörande scenariogenerator och utvärderingsverktyg utvecklades inom det statliga IT4-programmet av Bofors AB, Ericsson Microwave Systems AB, FFV Aerotech AB, Saab Dynamics AB och FOA. I projektet, som stöddes av FMV, medverkade även S&T Datakonsulter AB. Programmet är avsett för analys av militära förband i strid. I första hand är det användbart för förband från pluton upp till bataljon, med tyngdpunkt på kompani. Speciell vikt läggs vid sambandet mellan informationstillgång och stridsutfall för förbanden.Grundversionen är avsedd att utvecklas vidare för att utnyttjas till allt från värdering av tidiga idéer tll dimensionering av vapensystem under utveckling. Programspråket är Ada. Den nu föreliggande versionen, FBSIM/Lv, har utvecklats av samma deltagare som utvecklade FBSIM. Användarhandledningen beskriver hur man kommer igång med FBSIM/Lv-systemet och ger exempel på arbetsgången i de tre ingående programmen, Preprocessorn, FBSIM och Postprocessorn. Referensmanualen innehåller djupare information om olika ämnen i bokstavsordning. Projektledare har varit Svante Jahnberg, FOA 6.
Abstract The software package FBSIM/Lv is used to study the duel between air defence and ground attack aircraft. The simulation software is adapted to the requirments given by the Army Air Defence Centre. The project was commissioned by FMV and is based on the software package FBSIM which was finished May 1994. FBSIM is intended for simulation of military units and includes support for scenario generation and presentation of results. The original version was developed by Bofors AB, Ericsson Microwave Systems AB, FFV Aerotech AB, Saab Dynamics AB, FOA and S&T Datakonsulter AB. The project was supported by the Defence Material Administration (FMV) and partially financed by the IT4 program. The computer program is intended for analysis of fighting units, from platoon up to battalion. The model emphasizes the connection between C3I and the outcome of battle engagements. It is flexible and could be extended to support the evaluation process from early ideas to weapon system development. The software is written in Ada. The present version FBSIM/Lv, is developed by the same participants that developed the original FBSIM. The User´s manual describes how to get started with the FBSIM/Lv software system. It also gives examples illustrating the use of the three computer programs, the Preprocessor, the FBSIM simulation program, and the Postprocessor. The Reference Manual contains deeper information about the different items in alphabetic order. Svante Jahnberg, FOA, has been project leader.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182