Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tryck, gas och rök från RSV-stridsdel orsakade temporär stridsoduglighet hos besättningar i pansarbandvagn 302. En erfarenhet från den svenska FN-insatsen i Bosnien 1994.

Tryck, gas och rök från RSV-stridsdel orsakade temporär stridsoduglighet hos besättningar i pansarbandvagn 302. En erfarenhet från den svenska FN-insatsen i Bosnien 1994. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Medin Andrew
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-03-25
Rapportnummer: (FOA-R--96-00236-2.6(2.5))
Nyckelord Stridsduglighet, Pansarbandvagn, Tryck, Rök, Gas, Ljus, Värme, RSV-stridsdel, intervjuer
Sammanfattning Två pansarbandvagnar ur den svenska FN-bataljonen i Bosnien blev i februari 1994 beskjutna och träffade av var sin pansarvärnsrobot. Personal och vagnar skadades. Besättningarna har intervjuats för att ta tillvara deras reaktioner och upplevelser av stridsdelarnas verkan genom främst tryck, gas, rök, ljus och värme. Dessutom intervjuades tre besättningsmedlemmar från en tredje vagn som stod i närheten av en av de träffade vagnarna och också utsattes för verkan från den roboten. Intervjuerna har givit många nya, unika och intressanta uppgifter på hur besättningar reagerar på och upplever effekterna inne i ett fordon som träffats av en pansarvärnsrobot och penetrerats av dess RSV-stråle. Besättningarna blev helt stridsodugliga omedelbart vid träffen och för de följande tiotals sekunderna. Denna påverkan orsakades i första hand av tryck, gas och rök. Nivåerna kan förväntas ha legat i ett intervall där osäkerheten är som störst om de borde ge verkan på människa eller ej. Den för trycket förmodade nivån ligger lägre än de som förväntas ge inre organskador, vilket idag är ett kriterium för att ange stridsduglighet. Reaktionerna hos förare, skyttar och vagnchefer kan tyda på någon slags hjärnskakningseffekt genererad av luftstötvåg. Handlingsförlamning, som någon talar om, kan tyda på att vissa hjärnfunktioner har varit övergående blockerade. Förarna, som satt med stängda luckor, reagerade speciellt kraftigt för gaserna och röken som gav dem svåra andningsproblem. Gaserna och röken orsakade hos flera både irriterande hosta och rinnande ögon. Röken innehöll även partiklar som repade hornhinnorna hos en person som gned sina ögon. Detta gjorde honom oförmögen att öppna ögonlocken. En fortsatt forskning är väsentlig för att bättre förstå dessa verkansformers skador på människan. Den har betydelse för att bättre skydda, förstå reaktioner hos och behandla sådana skador på människan.
Abstract During the UN mission in Bosnia two Swedish armoured personnel carriers M302 were hit in the front part by an antitank missile. The vehicles were damaged and the personnel received some minor fragment injuries and in one instance a permanent threshold shift to an unprotected ear. One crewmember got small particles in his eyes causing temporary blindness. By interviewing each person in the vehicles their reactions to the blast overpressure, light flash, gases and fumes from the penetrating jet of the HEAT warhead have been evaluated. The personnel were unable to perform their tasks (incapacitated) for up to one minute after the hit from the missile due to the irritating gases and fumes but also to the blast overpressure. Some of the crew members in the front part of the APC, where the jet penetrated from the left to the right, also reacted with temporary paralysis. These reactions were not expected from this type of warhead.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182