Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flygteknik - potential för minskad miljöpåverkan.

Flygteknik - potential för minskad miljöpåverkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rignér Johan
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-04-22
Rapportnummer: (FOA-R--96-00237-1.5)
Nyckelord flygplan, flygteknik, flygmotor, miljö-, buller, utsläpp, emissioner, brännkammare, material, bränsle, aerodynamik, 17
Sammanfattning Rapporten behandlar miljöproblem relaterade till flygtrafik, samt vilken potential som finns för att reducera dessa problem med införande av ny teknik. Rapporten beskriver likheter och skillnader mellan militär och civil flygteknik samt teknisk utveckling av betydelse för respektive område.
Abstract The report briefly describes the environmental problems usually associated with air traffic. Focus of the report is on new technology and its potential to reduce the impact of military and civil aircraft upon the environment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182