Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analogy between the drift of planetary vortices and the precession of a spinning body.

Analogy between the drift of planetary vortices and the precession of a spinning body. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nycander Jonas
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-10-28
Rapportnummer: (FOA-R--96-00243-2.2)
Nyckelord virveldrift, planetär strömning
Sammanfattning Det fysikaliska ursprunget till ett välkänt uttryck för drifthastigheten hos en monopolvirvel på en roterande planet klargörs. Det visas att denna drift kan härledas från rörelseekvationen för en liten, roterande skiva på planetens yta. En roterande planet är något tillplattad vid polerna, och i ett inertialsystem verkar därför en kraft på skivan, riktad från ekvatorn mot den närmaste polen. Den drift längs en latitudcirkel som orsakas av denna kraft är helt analog med precessionen hos en snurrande kropp.
Abstract The physical origin of a well-known expression for the drift velocity of a monopole vortex on a rotating planet is clarified. It is shown that this drift can be obtained from the equation of motion of a small, rotating disk on the surface of the planet. A rotating planet is slightly oblate, and in an inertial frame there is therefore a net force on the disk directed from the equator toward the closest pole. The drift along a latitude circle caused by this force is completely analogous to the precession of a spinning body.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182