Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Generering av högupplösande syntetiska kartor ur digitala kartor med låg upplösning.

Generering av högupplösande syntetiska kartor ur digitala kartor med låg upplösning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Håkansson Ylva
Ort: Linköping
Sidor: 47
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-08-23
Rapportnummer: (FOA-R--96-00244-3.5)
Nyckelord syntetiska kartor, digitala kartor, fraktaler, fraktalinterpolation, synthetic maps, digital maps, fractals fractal interpolation, 547344
Sammanfattning Denna rapport belyser metoder för att generera syntetiska kartor med hög upplösning ur digitala kartor med låg upplösning. De syntetiska kartorna skall användas vid undersökningar av kartdatabaserade vågutbredningsmodeller. I rapporten presenteras två metoder för att öka upplösningen hos höjddata och en metod för terrängtypsdata. Båda metoderna. för höjddata utnyttjar digitala höjddata med 50 meters upplösning. Den ena är en relativt enkel metod baserad på variationen i den närmaste omgivningen. Metoden är snabb, men ger inte alltid en naturtrogen terrängyta. Den andra metoden, som bygger på fraktaler, ger ett mer naturtroget resultat. Metoden är dock mer tidskrävande. För att öka upplösningen hos terrängtypsdata har en metod tagits fram som utnyttjar digitala terrängtypsdata med 25 meters upplösning och som är baserad på den närmaste omgivningens utseende. Resultatet av metoden har en del mindre brister, men är tillräckligt naturtroget för att fungera bra i den tänkta tillämpningen.
Abstract The purpose with this work was to find a suitable method to generate synthetic maps with high resolution from digital maps with low resolution. The synthetic maps will be used to investigate wave propagation modets based on terrain map data. In the report, some methods to increase the resolution of height data and terrain type data are presented. The methods for height data use digital height data with a resolution of 50 meters. One of the methods is a quite simple method based on the variation of the nearest surrounding. The method is fast, but gives not always a natural terrain surface. The other one uses fractals and gives more natural results. However, this method is more time consuming. To increase the resolution of terrain type data a method that uses digital terrain type data with a resolution of 25 meters and that is based on neighbourhood probing is developed. The result of the method has some minor shortcomings, but is sufficient in a natural manner to work well in the supposed application.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182