Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida militär rymdteknisk användning. En översikt.

Framtida militär rymdteknisk användning. En översikt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekblad Ulf, Andersson Kurt, Arnzen Sylve, Bergdal Hans, Gustavsson Anders, Sohtell Peter
Ort: Linköping
Sidor: 58
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-07-08
Rapportnummer: (FOA-R--96-00245-408,503,9.4)
Nyckelord launch satellite, communication, reconnaissance, SIGINT, early warning system, navigation, threat, satellit, uppskjutning, kommunikation, spaning, signalspaning, förvarning, navigering, hot, E7009, 730, 740, 360
Sammanfattning Syftet med föreliggande rapport, som är en utökad och uppdaterad version av den del av TP95 (Teknisk Prognos 1995, FMV & FOA) som betecknas Satelliter och rymdbaserade funktioner, är att sprida kunskap om rymdteknik och dess prognostiserade utveckling för en vidare läsekrets än den som TP95 har. Den största skillnaden består i att ett avsnitt om förvarning, d v s förvarning av uppskjutningar av ballistiska robotar, har tillkommit. I TP95 begränsades avsnittet Satelliter och rymdbaserade funktioner huvudsakligen till de rymdtekniskt militärt intressanta funktionerna, vilket också görs här. Prognosperioden för TP95 är fram till år 2020. Medtagna rymdtekniska funktioner är samband, spaning och positionsbestämning. Tillgång till satelliter fordrar att dessa skjuts upp, varför även uppskjutningsteknik medtas. Säkerheten, med avseende på sårbarhet från vapen, för satelliterna och tillförlitligheten hos de rymdbaserade funktionerna tas upp i ett avsnitt om hot.
Abstract The purpose of this report, which is an extended and updated version of the part in TP95 (Technical forecast´95) entitled Satellites and space-based functions, is to expand the knowledge of military space technology and its prognosticated development to a wider public than that of TP95. The difference consists mainly of a new chapter on early warning of ballistic missile launches. In TP95, the part Satellites and space-based functions was limited primarily to military interesting applications, which is also the case here. The forecast period for TP95 is up to year 2020. Space-based functions included in the report are communications, surveillance and positioning. Launch techniques have been included since satellites need to be launched in order to create space-based functions. Safety, with respect to vulnerability to weapons, of the satellites and reliability of space-based functions are treated in a chapter on threat.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182