Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Balkar av höghållfast betong belastade med impulslast. Brottmekanisk provning av RILEM-balkar.

Balkar av höghållfast betong belastade med impulslast. Brottmekanisk provning av RILEM-balkar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Balazs Peter, Hallgren Mikael
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-06-26
Rapportnummer: (FOA-R--96-00252-(310),6.0)
Nyckelord Balkar, Höghållfast betong, Fiberarmering, Impulsbelastning, Böjdraghållfasthet, Brottenergi
Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från experimentella undersökningar då oarmerade betongbalkar utsatts för statisk och dynamisk belastning. Provkropparna bestod av nromal-, medel- och höghållfast betong, dvs med kubtryckhållfasthet på ca 40 MPa, 80 MPa respektive 120 MPa. En del balkar av normal- och höghållfast betong innehöll även 1,5 volymprocent fiberarmering av typen EE 18. Vid undersökningarna har intresset i huvudsak koncentrerats till att studera den dynamiska effekten på balkar av höghållfast betong då dessa utsätts för en impulslast. Syftet har också varit att undersöka hållfastheten och segheten hos fiberarmerad höghållfast betong med energimodifierat cement, då det energimodifierade cementet antas förbättra fibrernas vidhäftning mot betongen. Resultaten har då jämförts med resultaten från försöken på fiberarmerad normalhållfast betong med standardcement. Resultaten visar att böjdraghållfastheten ökar, medan brottenergin inte ökar, med ökad tryckhållfasthet för de undersökta betongtyperna. Däremot kan sprödheten minskas avsevärt hos den höghållfasta betongen med hjälp av fiberarmering. Resultaten indikerar vidare att den oarmerade betongens böjdraghållfasthet och brottdeformation vid dynamisk belastning inte förändras nämnvärt i jämförelse med statisk belastning. Detta gäller såväl normal- och medelhållfast betong. En påtaglig ökning av böjdraghållfastheten vid dynamisk belastning erhölls dock för både normal- och höghållfast betong med fibrer.
Abstract The report presents an experimental investigation of plain concrete beams subjected to static and dynamic loading. Specimens of normal, medium, and high strength concrete were made. The compressive cube strengths of concrete were about 40 MPa, 80 MPa, and 120 MPa, respectively. Some of the normal and high strength concrete beams contained 1.5 percent steel fibre reinforcement of type EE 18. The main objective of the investigation was to study the dynamic effect on high strength concrete beams subjected to an impulse load. Another aim was to investigate the strength and the ductility of fibre reinforced high strength concrete beams made with energy modified cement. This type of cement was assumed to improve the bond between the fibres and the concrete. The results from these tests were compared with the results from tests on corresponding fibre reinforced normal strength concrete made with standard cement. The results show that, for the investigated concrete types, the flexural tensile strength increases while the fracture energy does not increase with increasing compressive strength. However, the brittleness of the high strength concrete can be reduced considerably by using fibre reinforcement. Furthermore, the results indicate that the flexural tensile strength and fracture deformation of plain concrete subjected to dynamic loading does not significantly change in comparison with corresponding static loading. This is valid for normal and medium strength concrete well as for high strength concrete. However, a major increase of the flexural tensile strength was observed for both fibre reinforced normal and high strength concrete when subjected to dynamic loading and compared with static tests.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182