Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gaussian-Hermite and Gaussian-Laguerre laser modes - simulation and characterisation.

Gaussian-Hermite and Gaussian-Laguerre laser modes - simulation and characterisation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Anders, Lindgren Mikael
Ort: Linköping
Sidor: 0
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-11-06
Rapportnummer: (FOA-R--96-00255-3.1)
Nyckelord laserstrålar, lasermoder, laserstrålkvalitet, M2-värde, icke-linjär optik, laserstrålprofil, M2-metoden, laserskydd, laserskadeverkning, laser beam modes, laser beam quality, m2-value, non-linear optics, laser protection
Sammanfattning Matematiska uttryck som beskriver Gaussisk-Hermite och Gaussisk-Laguerre lasermoder har tagits fram för att användas i simuleringar. Uttryck för den transversella elektriska fält- och intensitetsfördelningen, konstruerad som en linjärkombination av nollte till högre ordningens moder i rektangulär alternativt cirkulär symmetri, har implementerats i MATLAB, varvid fördelningarna kan representeras grafiskt och strålparametrar av olika konfigureringar kan beräknas. Det påvisas hur en linjärkombination av fundamentala Gaussiska moder kan återskapa intensitetsfördelningen för en godtycklig "experimentell" laserstråle. Koefficienterna i linjärkombinationen erhålls genom en minsta-kvadrat-anpassning (FORTRAN-kod) där det experimentella M2 värdet används som villkor. Teorin och programpaketet kan användas för detaljerad simulering av laserstrålar i sammanhang där intensitetsfördelningen är viktig, som t. ex. inom ickelinjär optik för laserskydd samt vid beräkning av laserskadeverkning.
Abstract Mathematical expressions of high-order Gaussian-Hermite and Gaussian-Laguerre laser modes have been derived for the purpose of simulating laser beams. Using MATLAB code, the transversal electric field and intensity distributions, constructed as linear combinations of the higher order modes of rectangular or cylindrical symmetry, can be presented graphically, and the associated beam quality parameters calculated for various beam configuerations. It is shown how a linear combination of fundamental Gaussian-Hermite and Gaussian-Laguerre modes can be used to reconstruct an arbitrary "experimental" intensity distribution. The expansion coefficients are obtained through a least square fitting routine (FORTRAN) where experimentally determined M2 values are used as constraints. This enables accurate tracing and modelling of various laser beams where the intensity distribution is a decisive factor, such as in non-linear optics for laser protection applications.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182