Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Svåra påfrestningar. Säkerheten inom el, tele, rundradio vid ett nytt totalförsvarsperspektiv.

Svåra påfrestningar. Säkerheten inom el, tele, rundradio vid ett nytt totalförsvarsperspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Frost Christina, Molin Staffan, Pettersson Ulf, Ånäs Per
Ort: Stockholm
Sidor: 130
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-07-03
Rapportnummer: (FOA-R--96-00257-1.2)
Nyckelord svåra påfrestningar, katastrofer, sabotage, terrorism, naturkatastrof, breddad hotbild, teknisk infrastruktur, el, tele, rundradio, totalförsvar, beredskap, ansvar, finansiering, 12
Sammanfattning I stunden analyseras vad det nya totalförsvarsperspektivet innebär för den tekniska infrastrukturen inom el, tele och rundradio vad gäller en bredare hotbild samt en integrering och samordning av civila och militära resurser. För detta arbete krävs olika kriterier som karaktäriserar de påfrestningar där det är rimligt att använda offentliga resurser för att hantera situationen. Dylika kriterier och en definition på begreppet svåra påfrestningar lämnas varefter ovannämnda infrastruktursystem analyseras med avseende på olika typer av situationer som svarar mot denna definition. Olika uppgifter för det offentliga, framför allt vad gäller planering, ansvars- och finansieringsprinciper diskuteras och olika förslag till åtgärder ges.
Abstract The implications of the new total defence perspective for electric power supply, telecommunications and broadcasting are studied in the context of a broader spectrum of threat scenarios and an integration and coordination of civil and military resources. For this work different criteria are needed regarding stress for societal situations where it is reasonable to use public resources to deal with the situation. Such criteria and a definition of the term "severe stress" are given. The infrastructure mentioned above is then analysed regarding different kinds of situations corresponding to this definition.Different tasks for the public sector, especially regarding planning, principles for responsibility and financing are discussed and a number of proposals are put forward.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182