Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A boundary element method for calculating added mass matrices.

A boundary element method for calculating added mass matrices. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Helte Andreas
Ort: Stockholm
Sidor: 13
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-07-11
Rapportnummer: (FOA-R--96-00259-2.5)
Nyckelord Randvärdes metoder, Adderade massmatriser, Potential flöde, Torpeder
Sammanfattning Inom projektet Motmedel under vatten vid FOA studeras motmedel mot torpeder. En metod för att använda torped mot anfallande torped, så kallad antitorpedtorped. En viktig del i detta arbete är att korrekt beskriva försvars-torpedens rörelseekvationer. Torpedens rörelse i vatten beror av flera faktorer, som grovt kan delas upp i tre delar: yttre och inre krafter, viskösa effekter och accelerations-effekter. I detta arbete ska vi diskutera accelerations-effekterna, som kan beskrivas av en "adderad massmatris". I denna rapport presenteras en randvärdesmetod för nummerisk beräkning av adderade massmatrisen M för en rotationssymmetrisk kropp försedd med fenor. Vi diskuterar hur de oändliga "laddningstätheterna" som uppstår på fenorna kan behandlas, och hur fördelningen av nodpunkter påverkar konvergensen. Resultat presenteras för en torped modellerad som en avlång kropp försedd med fyra fenor för ett antal olika nodindelningar. Felet för den finaste nodindelningen uppskattas till mindre än 1%.
Abstract In the project "Motmedel under vatten" at FOA countemeasures against torpedos are studied. One method is to use torpedo against attacking torpedo, so called antitorpedo-torpedo. An essential part in this work consist of correctly describing the defence-torpedos equation of motion. The torpedos motion in water depends on several factors, which roughly can be devided in to three parts: external and internal forces, viscous effects and acceleration effects. In this report we will discuss the acceleration effects, which can be described by an added mass matrix. A boundary element method is presented to numerically calculate the added mass matrix M of a rotationally symmetric body with fins. We discuss how to handle infinite "charge densities" arising at the fins, and how the distribution of node points affects the convergence. Results are presented for an elongated body with four fins, resembling a torpedo, for different number of node points. The error in M for the finest grid is estimated to be less than 1%.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182