Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fältförsök med ett similiämne (LT8F) för att studera kontaminering, kontaktrisker och andningsrisker efter passage genom ett C-belagt vägavsnitt.

Fältförsök med ett similiämne (LT8F) för att studera kontaminering, kontaktrisker och andningsrisker efter passage genom ett C-belagt vägavsnitt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägglund Lars, Rittfeldt Lars
Ort: Umeå
Sidor: 20
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-05-30
Rapportnummer: (FOA-R--96-00261-4.6)
Nyckelord Fältförsök, kontaminering, kontaktrisker, andningsrisker, kemiska stridsmedel, TL8F, 3-metylbutyl dietylfosfonoacetat, C-beläggning, field trial, simulant, persistant agent, uptake, ground contamination, concentration in air
Sammanfattning Hösten 1994 genomfördes ett fältförsök för att studera överföring av C-beläggning på fuktig grusväg till soldater, fordon och utrustning. En granatkastarpluton bestående av fem bandvagnar, varav tre var utrustade med en pjäskärra på vilken en 12 cm granatkastare var lastad, passerade ett 400 meter långt vägavsnitt belagt med ca 6,5 g LT8F/m2. Direkt efter passagen togs prover för att bestämma kontamineringen av personal och utrustning med hjälp av kemisk analys. Därefter marscherade förbandet ca två kilometer till en grupperingsplats och utförde där en fingerad skjutning. Innan plutonen på nytt omgrupperades togs prover på handskar för att bestämma den sekundära kontamineringen vid den fingerade skjutningen. Efter gruppering på en förläggningsplats togs återigen prover på handskar och utrustning. Dessutom gjordes provtagning av luften i två tält samt utomhus i förläggningsområdet. Ytor på bandvagnarna och pjäskärrorna som varit i kontakt med vägbanan eller utsatta för stänk från drivbanden hade som väntat hög kontaminering (ca 100 - 1000 mg/m2). På övriga ytor, som ej var täckta, varierade kontamineringen från ca 1 mg/m2 till ca 30 mg/m2. Täckta ytor, underpresenning, hade ca tio gånger lägre kontminering (dvs. 0,1-3mg/m2). Den sekundära kontamineringen av handskar (skyddshandske 7) vid en fingerad skjutning var i genomsnitt ca 0,04 mg per soldat i granatkastargrupperna. Tre soldater hade erhållit större mängder (ca 0,10 mg) vilket ligger i närheten av ED5 för VX dvs. Den mängd VX som antas ge en fem-procentig risk för lindriga skador. Den uppmätta sekundära kontamineringen i samband med en gruppering och fingerad skjutning var ca 56 % av materielens kontaminering (bandvagn, grk m m). De kontaminerade bandvagnarna orsakade en mycket låg luftkoncentration i förläggningsområdet (0-0,05 mikrog/m3). I marknivå (0,1 m) intill en bandvagn var halterna 0,2-0,3 mikrog/m3. I två förläggningstält för granatkastargrupperna (9 soldater i vardera) uppmättes luftkoncentrationen av LT8F till ca 1 mikrog/m3. Denna koncentration ger inga skador eller symtom under ett dygns exponering (utan skyddsmask) om det hade varit VX.
Abstract In a field trial, undertaken in October 1994, about 20 kg of 3-methylbuthyl diethylphosphonoacette (LT8F) were disseminated on a wet gravelled road (400 m) at a contamination level of 6,5 +- 4,4 g LT8F/m2. LT8F is a simulant for VX which is a persistent nerve agent. The objective of the trial was to measure the uptake of CW agents when passing along a 400 m contaminated wet road at low temperature. Furthermore, to study the transfer uptake from contaminated equipment to soldiers during some realistic conditions. Soldiers from a mortar platoon travelled through the contaminated area in five tracked vehicles Three of the vehicles pulled a 12 cm mortar on a trailer. Samples were taken to determine the contamination levels on vehicles, soldiers and equipment after passing through the contaminated area. Then the platoon moved to a position about 2000 m away for a shooting exercise. After that exercise the contamination of the gloves was determined by extracting the gloves with a solvent Afterwards the soldiers got new gloves. The platoon then moved to another position where tents were put up and another set of samples was taken from the vehicles and the gloves. In the evening the soldiers stayed in the tents and the concentration of LT8F in the air was determined by sampling on adsorbent mini tubes, which were later analysed with gas chromatography.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182