Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bestämning av Ca-45 i vegetations- och markprover.

Bestämning av Ca-45 i vegetations- och markprover. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nygren Ulrika
Ort: Umeå
Sidor: 9
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-03-24
Rapportnummer: (FOA-R--96-00266-861,4.3)
Nyckelord Ca-45, jord, rötter, xylemvätska, beta-detektion, soil, roots, xyleme, Beta-detection
Sammanfattning Ett sätt att studera transport av näringsämnen i ett skologiskt system är att använda radioaktiva niklider. Denna rapport beskriver en analysmetod för Ca-45, en svag beta-strålare som är den mest lämpade kalciumisotopen för sådana studier. De provtyper som berörs är jord, rötter och xylemvätska, men provupparbetningsmetoderna är även tillämpbara på liknande material. Rötterna våtförbränns med HNO3 och H2O2 och jordproverna extraheras med en BaCl2-lösning för att frigöra katjoner, däribland Ca2+. Xylemvätskan indunstas och återstoden våtförbränns p.s.s. som rötterna. Sedan anrikas och separeras Ca från provmatrisen med oxalatfällning. Detektion av Ca-45 har gjorts med en proportionaldetektor. Metoden har tillåtit detekterbara aktiviteter av Ca-45 på ~40 mBq för prover av rötter och xylemvätska och för jordprover ~70 mBq.
Abstract A way to study the transport of nutrients in ecological systems is to use radioactive isotopes o these elements. This report describes a method for the determination of Ca-45, a weak beta-emitter which is the most suitable of the calcium-isotopes for such studies. The different kinds of samples treated are xylemefluid, soil and roots although the method is applicable to similar materials. The xylemefluid and root samples are treated with HNO3 and H2O2 to dissolve organic matter. The soil samples are extracted with a solution of BaCl2 to release positively charged ions, including Ca2+, from the soil. Ca is enriched and separated from the rest of the sample by precipitation as the oxalate. A proportional counter is used for the detection of Ca-45. Activities at the amount of ~40 mBq for root- and xyleme samples and ~70 mBq for soil samples are easily detected by this method.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182