Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Politiska institutioner för västeuropeiskt försvarsmaterielsamarbete.

Politiska institutioner för västeuropeiskt försvarsmaterielsamarbete. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Törnqvist, Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 105
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-10-15
Rapportnummer: (FOA-R--96-00269-1.3)
Nyckelord försvarsindustri, försvarsmateriel, WEAG, WEAO, EAA, VEU, 14, EDEM
Sammanfattning Studien behandlar tre institutioner för ploitiskt initierat försvarsmaterielsamarbete inom Västeuropa. Sedan Maastrichtfördraget har ett fördjupat försvarsmaterielsamarbete i Europa diskuterats eftersom ett visst missnöje funnits bland de europeiska länderna med de existerande strukturerna. 1.Missnöje har bl a funnits med Western European Armaments Group.(WEAG). 2.Frankrike och Tyskland har därför initierat ett bilateralt samarbete i syfte att effektivisera de bilaterala materielprojekten. 3.Maastrichtmötet förutsåg bildandet av en europeisk försvarsmaterielbyrå (EAA) för att fördjupa det europeiska försvarmaterielsamarbetet. Rapporten beskriver det nuvarande läget och bakgrund inom det tre institutionerna, samt beskriver aktuell respektive kommande struktur. Rapporten beskriver även de faktorer som påverkar denna typ av samarbete, där särskild vikt har lagts vid det inflytande och påverkan de olika institutionerna har på varandra, samt de olika nationella intressena inom respektive institution. Avslutningsvis karakteriseras grundlagen i samarbetena enligt fem analysdimensioner, vilket tjänar som en grund för nuvarande och kommande analyser av samarbeten.
Abstract The study deals with three institutions för politically initiated cooperation in the field of armaments in Western Europe. Ever since the Maastricht Treaty of the European Union an deepended armaments cooperation in Western Europa has been discussed since thera has been great dissatisfaction with the existing structures. 1.This dissatisfaction in particular concerns the Western European Armaments Group (WEAG). 2.France and Germany have therefore initiated a bilateral cooperation aiming at making their cooperative projects more efficient. 3.Thirdly, with the aim of deepening the cooeration, the Maastricht summit foresaw the construction of a European Armaments Agency.(EAA). The repårt describes the current situation and background within the three institutions, and also the current and coming structures.In addition, the report identifies several factors that influence armaments cooperation Particular focus has been directed towards the mutual influences between the institutions, and the different national interests. In conclusion, the cooperations are characterised by five dimensions of analysis, which serve as a basis for current and coming analysis of armaments cooperation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182