Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hopptest med enkla räddningsdräkter.

Hopptest med enkla räddningsdräkter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gennser Mikael, Örnhagen Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-10-28
Rapportnummer: (FOA-R--96-00271-5.1)
Nyckelord räddningsdräkt, överlevnadsutrustning, hypotermi, immersion
Sammanfattning Som ett led i utveckling av en räddningsdräkt för passagerare i fartyg har prover med hopp från 3 meters höjd, simning och ombordklättring i flotte genomförts. Till rapporten hör en videokassett som visar de olika dräkterna med kommentarer rörande för- och nackdelar. I videon visas också, även om detta inte ingick i testerna, en demonstration av tyska marinens räddningsväst med integrerat termiskt skydd. Proven visade att den norska "krigsredningdrakt", som representerar den mest påkostade och också dyraste utformningen, var den som läckte minst och gillades bäst av testpersonerna. Den ur vikt, packvolymsynpunkt och tillverkningskostnad fördelaktigaste dräkten, FOA Prototyp 2 (Helly Hansen), var förvånansvärt tät med tanke på den enkla ansiktstätningen. Ett flertal förbättringsförslag för nästa prototyp (3) har listats. Det bör påpekas här att den FOA prototyp 2 som används i hopp-proven inte är slutlig utformning utan utgör ett led i en utveckling mot den kompromiss som en räddningsdräkt alltid måste vara. På grund av att beställare och finansiär för projektets fortsättning för närvarande saknas, fortskrider projektet för närvarande endast långsamt och begränsas av tillgång på frivilliginsatser.
Abstract As a step towards a simple and thin rescue suit for passengers onboard ships, tests similar to the SOLAS requirements were performed on two prototypes designed by FOA Naval Medicine and two commercially available rescue suits,the Royal Navy "Once only suit" and the Royal Norwegian Navy "Krigsredningsdrakt". To the report is made a 60 min video for the use of the Defence Materiel Administration. Although not included in the test the video also contains a recording of a demonstration of the German Navy rescue vest with integrated thermal protection. The tests showed that the Norwegian suit, representing the most expensive and elaborate design of the suits tested, was best accepted by the test subjects and it also had, as expected, the lowest water entry into the suit. The FOA prototype 2 manifactured by Helly Hansen Spesialprodukter, representing the ideal design from cost, weight, and package volume, had a surprisingly low water entry into the suit taking the very simple face seal into consideration. The report lists a number of improvements for the next prototype to be manifactured. It must be stressed that the prototype 2 used in the tests does not represent the final design but is a step towards the compromise a thin rescue suit, for production in large quantities, must be. Because the project presently does not have any financial support progress is slow and depends on voluntary work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182