Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Verifikation av life-support system i tryckkammare 4 ombord HMS Belos.

Verifikation av life-support system i tryckkammare 4 ombord HMS Belos. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Arfert Peter, Loncar Mario
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-11-01
Rapportnummer: (FOA-R--96-00272-5.1)
Nyckelord life-support, koldioxid, tryckkammare
Sammanfattning På uppdrag av FMV har life-support systemet i HMS Belos tryckkammare provats vid tre tillfällen under maj månad 1996 med avseende på koldioxidreningsförmåga, temperaturhållning samt avfuktning. Den koldioxidreningsanläggning som testats under dessa prov (i kammare 4) har, om Det Norske Veritas (DNV) norm används, kapacitet att hålla koldioxidkoncentrationen under 0,005 bar då 4 man befinner sig i kammaren. Detta gäller om drivtrycket till den luftdrivna fläkten är minst 2,0 bar. De under testen erhållna resultaten tyder även på att temperatur och relativ fuktighet bör kunna hållas inom DNVs föreskrifter.
Abstract During May 1996, at the request of The Swedish Defence Materiel Administration (FMV), the life-support system in the pressure chambers of HMS Belos was tested according to carbon dioxide scrubbing capacity, temperature- and humidity control. The scrubber that was tested (in chamber 4) has, using the standards of Det Norske Veritas, the capacity to keep the carbon dioxide level within the chamber below 0,005 bar when 4 persons are in the chamber.This is only valid if the working pressure of the fan is at least 2,0 bar. The obtained results indicate that also temperature and relative humidity could be kept within the standards of DNV.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182