Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utveckling av programvara för radarmålberäkningar baserade på OSRC-randvillkoret.

Utveckling av programvara för radarmålberäkningar baserade på OSRC-randvillkoret. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundgren Jonas, Sandström Sven-Erik
Ort: Linköping
Sidor: 0
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-11-06
Rapportnummer: (FOA-R--96-00277-3.2)
Nyckelord OSRC, mjukvara, ODE, software, 543254, SAT
Sammanfattning Ett objekts smygegenskaper bestäms till stor del av dess radarmålyta och det är därför viktigt att denna kan beräknas så noggrant som möjligt. Rapporten beskriver en approximativ beräkningsmetod för att lösa problemet elektromagnetisk spridning mot en konvex, rotationssymmetrisk, ledande kropp. Metoden baserar sig på ett randvillkor som approximerar Maxwells ekvationer på spridarens yta och resulterar i en följd av ordinära differentialekvationer som löses m.h.a. finita differenser. Metoden har implementerats i en FORTRAN-kod som beräknar radarmålytans matris. Rapporten har vetenskaplig karaktär och riktar sig till läsare som vill orientera sig om en innovativ, approximativ metod för beräkning av radarmålyta.
Abstract The stealth properties of an object are, to a large extent, determined by its radar cross section. Accurate computation of this entity is therefore important. The report describes an approximate method to solve the problem of electromagnetic scattering by a convex, perfectly conducting body of revolution. The method is based on a boundary condition that approximates Maxwell´s equations on the surface of the scatterer and results in a sequence of ordinary differential equations that are solved by means finite differences, The method is implemented in a FORTRAN code that computes the RCS matrix. The report has a scientific character and is intended for a readership that seeks an overview of an innovative, approximate method to compute radar cross section.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182