Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multipath detection and spatial filtering of narrowband hydroacoustic signals.

Multipath detection and spatial filtering of narrowband hydroacoustic signals. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-03-25
Rapportnummer: (FOA-R--96-00284-2.2)
Nyckelord Array-processering, flervägsutbredning, frekvens domän kurtosis, grunda vatten, riktningsmätning
Sammanfattning Bäringsbestämning av signalkällor i grunda vatten kan vara svår på grund av flervägsutbredning. Syftet med denna rapport är att studera möjligheterna att detektera närvaron av flervägsutbredning i signaler från smalbandiga källor. Vi studera dels en metod som beräknar frekvens-domän-kurtosis (FDK) och dels en metod utvecklad för att bestämma tids-skillnader (TDE-metod) mellan sensorer i närvaro av flervägsutbredning. Vi använder verkliga signaler inspelade med en vertikal hydrofonkedja bestående av åtta ekvidistanta element. Mätningarna har utförts vid en försöksplats i Kalmarsund. Som signalkälla användes en undervattenshögtalare placerad mitt i vattenvolymen på ett djup av 20 meter. Högtalaren flyttades från ett avstånd av 5000 meter i riktning mot hydrofonerna tills ett avstånd av c:a 250 meter uppnåddes. Vi visar även exempel på hur riktningsmätningsmetoderna lobformning, MUSIC (Multiple Signal Classification) och MV (Minimum Variance) kan uppträda i samband med flervägsutbredning. Ett sätt att minska felen i bäringsbestämningen kan vara att utföra tids- och/eller spatial-utjämning och filtrering. Vi visar exempel på hur bäringsestimaten kan förbättras, efter det att flervägsutbredning har påvisats, med både tids- och spatial-utjämning. Våra resultat visar hur viktigt det kan vara att först bestämma närvaron av flervägsutbredning för att i sådant fall använda olika filterings- och utjämnings-metoder och därmed uppnå en förbättrad bäringsuppskattning till signalkällorna.
Abstract Estimation of source parameters such as bearing and range is normally a difficult task in shallow water with a pronounced multipath wave propagation. Detection and characterization of multipath is important in multi-sensor signal processing in order to minimize the multipath effects by means of an optimized data preprocessing schemeort we discuss the possibilities to use frequency domain kurtosis (FDK) analysis and time-delay estimation (TDE) methods for multipath analysis of narrow-band continuos-wave (c-w) signals. We use hydroacoustic signals from shallow water in the Baltic sea generated by an immersed projector. The signals are received by a vertical sonar array with eight hydrophones. The multipath effects are characterized by both FDK and TDE methods. Furthermore, we compare the bearing estimates from conventional beamforming with two standard high resolution methods, Multiple Signal Classification (MUSIC) and minimum variance (MV), with and without multipath suppression by spatial smoothing. Our results indicate the importance of estimating the multipath effects and perform spatial smoothing as preprocessing to achieve a more reliable bearing estimating in cases with a considerable multipath effect.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182