Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Splitterverkan i verkansvärderingsmodeller. Översikt över behandlingen i FOAs verkansvärderingsprogram. Del I Metoder.

Splitterverkan i verkansvärderingsmodeller. Översikt över behandlingen i FOAs verkansvärderingsprogram. Del I Metoder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Beckman Anna
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-09-10
Rapportnummer: (FOA-R--96-00285-2.5)
Nyckelord Splitterverkan, Verkansvärderingsmodeller, APAS, LMP3, VERKSAM/VERANA, ROBIN HOOD
Sammanfattning I de värderingsmodeller som behandlar stridsdelars verkan i fordonsmål studeras hur målet påverkas av olika verkansformer. En är splitterverkan. I denna rapport beskrivs splitter översiktligt som fenomen. Huvuddelen av rapporten utgörs av beskrivningar av hur splitter behandlas i de på FOA utvecklade verkansvärderingsmodellerna. Syftet med rapporten är att i ett dokument sammanställa FOA metoder vid verkansvärdering av splitterverkan i fordonsmål. Till rapporten hör en hemlig del där tidigare outgivet underlag inom luftmålsområdet publiceras.
Abstract When studying weapon effects in vehicle targets, one part is evaluation of effects of fragmentation warheads. This document gives a presentation of the physics of fragments and descriptions of the methods which are used in vulnerability codes developed by FOA.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182