Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Havsmagnetiska mätningar utförda mellan Rustningshamn och Ven.

Havsmagnetiska mätningar utförda mellan Rustningshamn och Ven. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Crona Lennart, Fristedt Tim, Lundberg Peter, Sigray Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 6
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-11-19
Rapportnummer: (FOA-R--96-00286-2.2)
Nyckelord Havsmagnetism, Vattentransport, Inducerat elektriskt fält, Elektroder
Sammanfattning Att kontinuerligt registrera vattenflödet in i och ut ur Östersjön är av stor betydelse för dess ekologi, och ur ett oceanografiskt perspektiv, men en studie av vattenflödet ger även kunskap om "långa elektroders" funktion samt erfarenhet av elektromagnetiskt brus i ULF-området (Ultra low frequency). Försök med långa elektroder har genomförts mellan Rustningshamn och Ven. Jämförelse med data uppmätta av SMHI vid Oskarsgrundet pekar på att metoden är användbar för att mäta små vattenflöden. Vidare uppvisar data uppmätta här och av SMHI en tidsförskjutning som troligen beror på att hastighetsförändringar vid Oskarsgrundet tidsförskjuts relativt Rustningshamn och Ven, eftersom dessa mätplatser är geografiskt åtskilda.
Abstract To monitor the flow of water in and out from the Baltic is important for ecological and oceanographical reasons. A study of the flow also gives important knowledge of "long electrodes" as well as information about ULF-noise (ultra low frequency). Measurements have been performed between Rustningshamn and Ven. A comparison with data measured by SMHI indicate that the method is applicable to long term monitoring of small water flows. Measured data here and by SMHI shows a time lag, which probably is due to the distance between measuring points.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182