Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MIND-projektet 1995-1996.

MIND-projektet 1995-1996. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Örnberg Göran, Jenvald Johan, Morin Magnus, Worm Arne
Ort: Linköping
Sidor: 0
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-11-06
Rapportnummer: (FOA-R--96-00288-3.4)
Nyckelord simulering, krigsförbandsutbildning, systemutveckling, teknikutveckling, metodutveckling, simulation, military unit training, systemdevelopment, technical and methodological development, 533822
Sammanfattning MIND-projektets verksamhet under det senaste året till och med juni 1996 avrapporteras. MIND-s~ystemets utveckling och utnyttjande samt erfarenheter från omfattande metodförsöksverksamhet beskrivs. Behov v framtida utveckling och förbättring redovisas.
Abstract The progress of the MIND project during the last year until June 1996 is reported on. The development and use of the MIND-system as well as experiences from extensive method trials are described. The need for future development and improvement is described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182