Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Learning and training in synthetic environments

Learning and training in synthetic environments Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alm Irma
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-12-17
Rapportnummer: (FOA-R--96-00290-5.2)
Nyckelord Inlärning, Kognition, Komplexa system, Virtuell verklighet
Sammanfattning Denna rapport behandlar tre olika typer av idéer: (1) Insikter i teorin om ledning som har under senare tid blivit påverkad av kaosstudier i sociala system som kännetecknas av icke linjära återkopplingsmekanismer. De nya idéerna om ledning är i högsta grad tillämpbara på militära organisationer. (2) Reflektioner angående den mänskliga kognitionen och inlärningen, speciellt med tanke på den roll mentala modeller har för tänkande. (3) En kortfattad introduktion av olika typer och användning av syntetiska miljösystem. Dessa teoretiska överväganden baseras på det faktum att den gamla ordningen och rutiner som vägledde militära organisationer kan inte längre tillämpas och att vi behöver nya idéer.
Abstract This report offers ideas of three kinds: (1) Insights on management theory that has been influenced recently by the study of chaos in social systems with non-linear feedback loops. The new management theory is applicable to military organisations. (2) Reflections on human cognition and learning, with particular regard to the role of mental models in individual thinking. (3) A brief introduction to the types and uses of synthetic environments systems. The theoretical conciderations are based on the fact that the old order and rules guiding a military organisation do not work any more and hence, new ideas are required.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182