Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

SimTran 1.0, En generell översättare för simuleringsmodeller skrivna i SIMNON till ACSL eller C++.

SimTran 1.0, En generell översättare för simuleringsmodeller skrivna i SIMNON till ACSL eller C++. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eckerland Johnny
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-11-12
Rapportnummer: (FOA-R--96-00291-3.6)
Nyckelord cplusplus
Sammanfattning Rapporten beskriver datorprogramvaran SimTran 1.0, som framtagits inom projektet "Teknisk hotsystemanalys" vid FOA 74. SimTran är en automatisk översättare (kompilator) för simuleringsmodeller framtagna i Simnon. Utdata från SimTran är antingen C++ eller ACSL-kod. Rapporten innehåller en användarhandledning, beskrivning av vad översättaren genererar, och vad man måste tänka på vid användning. Ett kapitel beskriver skillnader i den översatta modellen jämfört med originalet. Slutligen redovisas ett antal exempel, tänkta att ge användaren förståelse för hur programvaran bäst kan användas.
Abstract The report describes the software SimTran 1.0, that has been developed by the project "Technical threat system analysis" at Defence Research Establishment (FOA) 74. SimTran is an atomatic translator (compiler) for simulation models written in Simnon. Output from SimTran is either C++ or ACSL code. The report contains a user guide, a description of what the translator produces, and important issues for a translation. One chapter describes the difference between a translated model ant its original. Finally, some examples are described to give the user some idea of how to make best use of the software.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182