Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

TALEKS : taktiskt konsultativt ledningsstöd för skydd mot kemiska stridsmedel.

TALEKS : taktiskt konsultativt ledningsstöd för skydd mot kemiska stridsmedel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rejnus Lars, Stålberg Björn
Ort: Umeå
Sidor: 47
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-12-04
Rapportnummer: (FOA-R--96-00293-4.7)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, beslutsstöd, riskområde, agens, regelverk, chemical warfare, decision support, risk area, agent, rules
Sammanfattning TALEKS utgör en prototyp av ett datoriserat taktiskt konsultativt beslutsstödsystem för skydd mot kemiska stridsmedel. Uppgiften till förbandet formuleras som uppdrag, s k uppdragsstyrning. TALEKS kan även baseras på uppgifter som kommer in som "militära standardmeddelanden". Larmmallen anger enligt skyddsreglementet maximal utbredning för utspridningen. Denna mall reduceras till ett aktuellt riskområde baserat på regeltolkning av aktuella lokala förhållanden och omständigheter. Dessa förhållanden utgörs bl a temperatur, vind agens, tidpunkt, beredskapsgrad, utrustning, terräng och årstid. Aspekten som belyser stridsvärdesförändring beroende på kombinationen av agens, miljö, skydd och uppdrag beaktas inte i denna version. Gränsytan mot användaren utgörs av ett Windowsbaserat gränssnitt, där resultatprosentationen sker på kartunderlag samt i text- och bildform. Ett speciellt loggningfönster visas som operativt stöd på bildskärmen och för att snabbt och enkelt kunna peka ut parametrar för variation av ett grundscenario. TALEKS baseras på användning av ett expertsystemskal, Smart Elements. Det krakteriseras av att regeltolkningen kan göras utifrån det mål/uppdrag som ger, d v s en hypotes. Regeltolkningen kan även baseras på delinformation och slutsatser dras så att en eller flera hypoteser uppfylls. På fackspråk benämnes detta ofta "backward chaining" och "forward chaining". Regeltolkaren kan således användas för att styra i "båda riktningarna", vilket gör att förutsättningen för hantering av uppdragstaktik och vanlig meddelandehantering kan uppfyllas. Ramverket möjliggör anslutning av förbandsdatabaser, egenskrivna modeller/rutiner samt export av systemet till ett stort antal olika datormiljöer.
Abstract TALEKS is a prototype version of a tactical consultative decision support system that may be used as support for the commander in case of a chemical warfare attack. To solve a task, a military unit is given a mission. TALEKS gives a recommendation about the possibility to proceed with this mission when a chemical attack has occurred. If the unit instead is in a stand by state, i.e. there are no mission given, TALEKS can use military messages and from that draw some conclusions. TALEKS then recommends one of the actions in a list of possible missions. The alert area is a standardised worst case for the dispersion of chemical agents. The alert area is reduced by TALEKS to a corresponding risk area. The reduction of the area is based on the characteristics of the agent, local environmental factors, and the characteristics of the unit. Examples of the factors are: wind, temperature, time of day, equipment, and type of ground. The aspect which shows the degradation based on the combined effect of agent, environment, protection and mission is not treated in this version. The user interface is based on Microsoft Windows. The results are presented on a map in combination with text boxes and pictures. There is a special event window where all the chosen events are listed. The event window is always displayed and there the user can chose parameters to be used again when running the program another time.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182