Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Signature processing of wide-band radar data.

Signature processing of wide-band radar data. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bengtsson Mats
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-12
Rapportnummer: (FOA-R--96-00301-3.4)
Nyckelord target recognition, neural network, radar, signal processing, måligenkänning, neuronnät, radar, signalbehandling, 543363, 730
Sammanfattning Det här är en studie av signalbehandling av radar daata för ett neuronnät. Tre enkla geometrier används. De reflekterande signalerna beräknas analytiskt och i det enklaste fallet görs också signalbehandlingen analytiskt. Utförliga numeriska undersökningar av flera signalbehandlingsalgoritmer, ofta bestående av ett flertal Fouriertransformer, görs och resultaten diskuteras.
Abstract This is a study of signal processing of radar data for identification using a neural network. Three simple geometries are used. The reflected signals are computed analytically, and in the simplest case the signal processing is also made analytically. Extensive numerical explorations of several signal processing algorithms, usually composed of several Fourier transforms, is made and the results are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182