Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Decision-making using temporal reasoning and situation adapted sensor control.

Decision-making using temporal reasoning and situation adapted sensor control. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Strömberg Dan
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-11-29
Rapportnummer: (FOA-R--96-00302-3.4)
Nyckelord Pilot´s associate, temporal presentation, temporal reasoning, sensor management, beslutstöd för piloter, temporalt resonerande, sensorstyrning, 547410, 730
Sammanfattning Denna rapport består av tre delar: Den första delen är en utvärdering av det amerikanska pilot-beslutsstöd-programmet. Vad händer när detta 10-åriga AI-influerade program kombineras med modern utveckling i avionik? Ett viktigt begrepp i avionik - med ett svenskt ursprung - är temporalt resonerande. Detta undersöks i del två av rapporten. Den tredje delen handlar om problemen att styra sensorsystemen. Den rika flexibiliteten i moderna sensorsystem kräver omfattande styrprocedurer. Hur kan vi avlasta föraren från det extraarbete som kan bli följden av denna apparatur.
Abstract This report consists of three parts: The first part is an evaluation of the American Pilot´s Associate research program. What happens when this ten year old artificial intelligence influenced program is combined with modern development in avionics. One important new concept in avionics - with a Swedish origin - is temporal reasoning. This is investigated in part two of the report. The third part deals with the problem of managing all sensor systems. The rich flexibility in modern sensor systems requires extensive management and control. How can we relieve the pilot from the extra load associated with this managment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182