Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarets dosimetri. Del 1. Befintliga system. Storheter och enheter.

Försvarets dosimetri. Del 1. Befintliga system. Storheter och enheter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulvsand Thomas
Ort: Umeå
Sidor: 19
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-10-14
Rapportnummer: (FOA-R--96-00303-4.3)
Nyckelord Dosimetri, dosimeter, stråldos, joniserande strålning, skyddsstorheter, operationella storheter, persondosekvivalent, dosimetry, dosimeter, dose, ionising radiation, protective quantities, operational quantities, personal dose equivalent
Sammanfattning Rapporten ger en bakgrund till varför det kan finnas skäl att överväga en förändring av försvarets dosimeterisystem. Befintliga dosimeterisystem i andra länders militära och civila försvar och lite om utvecklingstrender beskrivs. Det svenska försvaret har infört nya moderna begrepp, som en anpassning till det civila samhällets strålskyddsverksamhet. En betydande del av rapporten försöker förklara de moderna strålskyddsstorheterna och deras enheter, hur de är relaterade till äldre tiders storheter samt hur de infördes. Slutligen görs en värdering av en av storheterna (persondosekvivalent) med hänsyn till de annorlunda förhållanden och bakomliggande skäl som är styrande i försvarstillämpningar, jämfört med en fredstida strålskyddsverksamhet. Rapporten konstterar att denna storhet är lämplig för försvarets dosimetrar. Rapporten är den första i en planerad serie på tre.
Abstract The report gives a background to why there are reasons to consider a change in the dosimetry system. Existing systems in other countries military and civil defense and something about developing trends are described. In the swedish defense new modern quantities and units has been introduced, as an adaption to regulary radiation proection in the civil society. A considerable part of the report tries to explain these moden quantities, how they are related to former quantities and how they were brought in. Finally an evaluation is made of one of the quantities (the personal dose equivalent) and its suitability in defense applications. The report concludes that this quantity is suitable for defense dosimeters. The report is the first in a planned serie of three.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182