Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ny metod för demodulering och linjärisering av utsignalen från en fiberoptisk interferometer.

Ny metod för demodulering och linjärisering av utsignalen från en fiberoptisk interferometer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kullander Fredrik, Gruffman Stig, Laurent Claes, Zyra Stan
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-11
Rapportnummer: (FOA-R--96-00305-3.1)
Nyckelord sensor, interferometer, fiberoptik, 3*3 kopplare, demodulering, linjärisering, fibre optics, 3x3 coupler, demodulation, linearization, 543113, 330
Sammanfattning En ny metod för demodulering av utsignalen från fiberoptiska interferometersensorer beskrivs. Metoden har utvecklats i syfte att göra det möjligt att använda fiberoptiska interferometrar för mätning av svaga signaler med helt optiska sensorhuvuden,d v s utan elektriska komponenter. Ljudtryck och magnetfält är exempel på signaler som kan mätas. Metoden möjliggör också samtidig registrering av långsamma variationer med stor amplitud. Exempelvis kan en sensor som samtidigt mäter statiskt och akustiskt tryck konstrueras med utnyttjande av metoden. Metoden omsätts i praktiken med en elektronisk krets som, via fotodioder, kopplas till en fiberoptisk interferometer.Interferometern anordnas så att interferenssignaler kan mätas på flera fasförskjutna utgångar. Speciellt kan en symmetrisk 3*3 kopplare utnyttjas som ger tre inbördes 120o fasförskjutna intensitetssignaler. Kretsen, enligt metoden, omvandlar informationen i de modulerade signalerna till två utsignaler varav den ena registrerar förhållandevis långsamma variationer med jämförelsevis stor amplitud, t ex drift, medan den andra utsignalen samtidigt registrerar små signalvariationer i ett relativt sett högre frekvensområde. Huvudsyftet är att möjliggöra linjär avbildning av svaga signaler oberoende av interferometerns huvudsakliga fas. Dessutom kan kretsen enligt metoden skilja variationer i interferometerns visibilitet från fassignaler, vilket är nödvändigt om inte visibiliteten är stabil.
Abstract A novel method för demodulation and linearization of the output signal from fibre-optic interferometers is described. The method has been developed to allow for detection of weak signals using all-optical sensor heads, i.e. sensor heads without electrical components. Sound pressure and magnetic fields are examples of signals that can be measured. Simultaneous registration of slow variations of high relative amplitude is also made possible, e .g. a pressure sensor that measures static pressure and acoustic signals at the same time can be constructed. The method may be realized as an electronic circuit, connected to the outputs of the fibre optic interferometer. The interferometer is arranged to provide phase-shifted signals at its outputs. In particular, a 3*3 coupler with three 120o phase-shifted intensity signals can be used. The circuit, according to the method, transforms the information in the modulated intensity signals to two output signals, one of which tracks slow variations of large amplitude while the other detects small signals at frequencies above a lower limit. The main purpose is to enable linear demodulation of small phase signals independent of the principal interferometer phase. Besides this, the circuit can distinguish phase dependent signals from visibility dependent variations, which is necessary unless the visibility of the interferometer is stable.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182