Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sensoraktiverade Skydd - SAS, en utvärdering av ARENAsystemet

Sensoraktiverade Skydd - SAS, en utvärdering av ARENAsystemet Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjölander Magnus, Dickman Ola
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-02-04
Rapportnummer: (FOA-R--96-00306-2.3)
Nyckelord ARENA, SAS, Sensoraktiverade skydd, Stridsvagn, Värdering
Sammanfattning Sensoraktiverade skydd kan ge stridsvagnar förbättrad skyddsnivå. De består av en eller flera sensorer som upptäcker och målföljer en inkommande stridsdel, därefter bekämpas stridsdelen på lämpligt sätt. Dessa skydd är i forsknings- och utvecklingsstadiet. Ett ryskt sensoraktiverat skydd, ARENA, har använts som utgångspunkt för denna värdering. I dagsläget är inte sensoraktiverade skydd, SAS, ett universalskydd för stridsvagnen utan ett komplement till övrigt skydd. Gamla stridsvagnar, som uppdateras med ett SAS-system, kan få väsentligt högre skyddsnivå dvs längre överlevnadstid på slagfältet. Samma relativa storlek på förhöjningen av skyddsnivån erhålls ej på nyare stridsvagnar eftersom skyddsnivån är högre på en modern stridsvagn jämfört med en äldre stridsvagn. ARENA kan bekämpa många typer av pansarvärnsrobotar, dock endast ett fåtal av de takslående pansarvärnsrobotarna. ARENA kan dessutom inte bekämpa pilprojektiler. Till nackdelarna hör att radarantennen är exponerad och känslig för splitter. Vid en träff från en pansarvärnsrobot på passivt- och reaktivt pansar uppstår det en skada på pansaret. När sensoraktiverat skydd används blir det i princip ingen skada på stridsvagnens skydd. Splittret som bildas då ARENA bekämpar pansarvärnsrobotar bedöms i dagsläget inte påverka det taktiska utnyttjandet av de stridsvagnar som är utrustade med ARENA med tanke på soldater och fordon i närheten av stridsvagnen. Det är inte självklart att ARENA ger stridsvagnen en totalt sett bättre stridsförmåga. Det beror på att systemet har en aktiv sensor som kan röja stridsvagnen och därigenom framkalla bekämpningsförsök från motståndaren. Men ett nytt välkonstruerat sensoraktiverat skydd kan ge avsevärda fördelar jämfört med enbart passivt pansar.
Abstract Sensor activated armour systems (SAS) can provide tanks with significantly improved levels of protection. Such systems are activated by individual or multiple sensors which detect and track incoming anti-tanks missiles, thereafter the munition will be destroyed by appropriate countermeasures. These tank self-defence systems are presently under research and development. A Russian system, ARENA, has been used as a reference in this evaluation. Sensor activated armour systems are not, today, to be regarded as a universal solution for tank self-defence systems, instead they should be looked upon as complementing existing armour systems. Older tanks upgraded with a SAS could gain considerably extended survival time on the battle field. The same relative protection level increment should not be expected if ARENA is installed on newer tanks because a modern tank has better passive protection. Arena can defeat many types of conventional anti-tank missiles, but only a few of the downward acting munitions. In addition, ARENA cannot defeat kinetic energy (KE) projectiles. The radar antenna is also exposed and vulnerable to damage by fragments or splinters. After a hit from a missile on passive- or reactive armour some damage will result. In the case of sensor activated protection there will be no major damage. The splinters created when ARENA destroys an anti-tank missile are not regarded as affecting the tactical use of tanks with regard to soldiers and vehicles in the near vicinity. It is not evident that ARENA will give a tank a better overall capability on the battle field. The system requires an active sensor which can betray the tank and may therefore provoke a battle with the enemy. However, a new and well constructed sensor activated armour can give considerable advantages compared with passive armour alone.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182