Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarmanual till DUMBO - En distribuerad ubåtsjaktmodell.

Användarmanual till DUMBO - En distribuerad ubåtsjaktmodell. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holmberg Marie
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-11-24
Rapportnummer: (FOA-R--96-00309-1.1)
Nyckelord Users Manual, antisubmarine warfare, tactics, game, education, 11
Sammanfattning Denna FOA rapport är en användarmanual till DUMBO, en distribuerad ubåtsjaktmodell. DUMBO är ett analyshjälpmedel för utveckling av ubåtsjakttaktik. Med hjälp av DUMBO kan öppna och slutna översiktspel bedrivas för analys och utvärdering av ubåtsjakttaktik. DUMBO:s användarvänliga miljö gör att programmet väl lämpar sig för undervisning.
Abstract This report is a users manual for DUMBO - a distributed mathematical model for antisubmarine warfare. DUMBO was designed to be a helpful tool in the developing process of antisubmarine warfare tactics. DUMBO allows analysis, development and evaluation of antisubmarine warfare tactics by open and closed games. The interface of the program is very userfriendly, which makes DUMBO suitable for educational purposes.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182