Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberoptiskt styrda robotar - förstudie.

Fiberoptiskt styrda robotar - förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alvå Peter, Berglund Erik, Carlsson Leif, Laurent Claes
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1996
Publiceringsdatum: 1996-10-25
Rapportnummer: (FOA-R--96-00313-2.5)
Nyckelord Optisk fiber, Robotsystem, Kunskapssystem, Autonoma system
Sammanfattning Fiberoptiskt styrda robotar kan i framtiden ge oss vapensystem med nya, unika möjligheter. Den fiberoptiska länken är störfast och kan överföra mycket information. Ett system med flera robotar, styrda från en gemensam dator vid avfyrningsplatsen, kan väga samman sensordata från samtliga robotar och ge varje robot ett optimalt uppträdande, i samverkan med de övriga. Rapporten utgör en sammanfattning av kunskapsläget vad gäller fiberoptiskt styrda robotar och den AI-teknik som krävs för att åstadkomma ett delvis autonomt robotsystem. Det fortsatta arbetet föreslås riktas in dels mot en systemstudie, dels mot fördjupad forskning kring optimal styrning av en eller flera samverkande robotar.
Abstract Fiber optic guided missiles offers a weapon system with new and unique capabilities. The fiber optic command links is immune from electronic warfare and is capable of transmitting large amounts of information. A system with many missiles, guided by a common computer at the launch site, can utilize the sensor data from all missiles to optimize the overall system performance of the missilel. This report summarizes the previous work on fiber optic guided missiles and the relevant AI technology needed to develop a partly autonomous missile system. The continued work in this field is suggested to be focused on a system study assessing the capabilities and limitations of fiber optic guided missiles and on further research on optimal guidance of one, or many cooperating missiles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182